KLUBBAN FASTIGHETS AB

Klubban Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till familjeföretaget Ekstrand & Son AB i Osby. Fastigheten förvärvades 2002 för att kunna bli en bas för bolagets dörr- och fönsterproduktion.

Fastigheten har 20.500 m2 byggnadsyta varav 13.745 m2 disponeras av Ekstrands Dörrar & Fönster AB. Resterande är uthyrt till Fritab, Careco och Sveaskog.

Fastigheten byggdes ursprungligen av Skol-Sundström AB som i många år var ett framgångsrikt Osby företag. Företaget ändrade senare namn till Sundo AB och blev sedan en del i finska ISKU gruppen. När Isku gick i konkurs fick Ekstrand & Son AB möjligheten att förvärva fastigheten.

9.455 m2 av fastigheten är stora moderna hallar i lättbetong med limträ som bärverk. Cirka 1500 m2 av fastigheten byggdes så sent som 2019.

Eventuellt lediga lokaler finns på www.osby.nu

Adress: Verkstadsgatan 6 och Modellgatan 9, 283 50 OSBY

Tel. 0479-535401

E-post: fastighet@ekstrands.com